การแข่งขันเรือพายงานประเพณีลากพระของเทศบาลตำบลปากพะยูนประจำปี  2549 สนับสนุนโดย         นายยุสุบ  แหละตี ผู้รับผิดชอบการจัดแข่งขัน นายวิศนุ สุระกำแหง ชิงเงินรางวัล  109000 บาท   ผลการแข่งขัน ที่ 1 ได้แก่เรือแก้วบัวลอย จาก บ้านบางเหรียง