69ข้อสังเกตบางประการจากการประเมินนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก


ข้อสังเกตบางประการจากการประเมินนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นเจ้าภาพจัดนั้น

     สพฐ.ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินนวัตกรรมการบริหารจัดการของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน นวัตกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาซึ่งจากการที่เป็นผู้ประเมินและสังเกตการนำเสนอของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีข้อสังเกตบางประการเพื่อการพัฒนา ดังนี้

     1. บางรายการมีจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดน้อย จากการพูดคุยบางส่วนทราบว่าการประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่บางเขตพื้นที่ไม่ทั่วถึง เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจแต่ไม่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

     2. ในส่วนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้ง 3 กลุ่ม มีข้อสังเกตที่คล้ายคลึงกันดังนี้

     2.1 ขาดความชัดเจนในเกณฑ์การประกวด เขียนและนำเสนอไม่เป็นไปตามเกณฑ์

     2.2 ผงานและการนำเสนอไปตรงตามประเภทที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่นวัตกรรมการบริหาร แต่นำเสนอเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการนิเทศ นำเสนอเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบางรายการผลที่ปรากฏชัดเจนและน่าสนใจ

     2.3 ผลงานบางรายการดูว่าปรับมาจากผลงานที่ทำอยู่เดิม ซึ่งกว้างเกินไป ไม่ตรงประเด็นกับเรื่องที่นำเสนอ แต่รูปแบบการบริหารจัดการดี หากจะเจาะจงมาที่เรื่องอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ดูว่าจะตรงประเด็นมากกว่า

     2.4 การขาดทักษะในการนำเสนอของผู้นำเสนอบางท่าน นับแต่การจัดทำ    

          - Presentation ตัวเล็กเกิน มองไม่เห็น ถ้าหากเป็นไปได้ควรนำจอ LCD ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมมาตั้งนำเสนอ หากใช้  Notebook ก็ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

          - การนำเสนอด้วยวาจา ผู้นำเสนอควรยืนหน้าโต๊ะท่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์และโปรแกรมนำเสนอได้ ไม่ควรยืนหลังโต๊ะที่ไม่สมารถมองเห็น Notebook และที่สำคัญไม่ควรนำเอกสารมายืนอ่าน ทำให้ดูขาดความน่าเชื่อถือ

          - การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอ หากเป็นไปได้ไม่ควรเน้นตัวอักษรมากเกินไป น่าจะได้นำเสนอเป็น Flowchart หรือเป็น Fremework ซึ่งจะทำให้ประหยัดการใช้ตัวอักษรลงได้มาก ประกอบด้วยรูปภาพตามสมควร ดูว่าน่าสนใจมากกว่าใช้ตัวอักษรทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่

     ข้อสังเกตนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ผู้ส่งผลงานน่าจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อการแข่งขันในระดับประเทศต่อ เชื่อว่าน่าจะประโยชน์ตามสมควร

     3. ข้อเสนอสำหรับการจัดงาน

     ผลงานที่ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ นำมานำเสนอล้สนแต่เป็นผลงานดี ๆ ที่น่าจะได้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนรู้กัน โดย

     3.1 ผู้จัดน่าจะได้ให้โอกาสให้ผู้นำเสนอผลงานได้นำผลงานมาจัดเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกเหนือไปจากการนำเสนอเพื่อการประกวด น่าจะเป็นประโยชน์

     3.2 ผลงานของผู้นำเสนอ 4 หน้านั้น น่าจะได้นำมาจัดพิมพ์หรือบันทึกลงแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ลงเว็บไซค์ให้ผู้สนใจได้ Download ไปใช้ประโยชน์ต่อไป


หมายเลขบันทึก: 543767เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2013 14:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2013 14:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ตามมาเชียร์การทำงานครับ

ผมไปนครปฐมเขต 1และ 2 มาครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี