โครงการยืดอกพกถุง

เมื่อเดินทางไปท่อเที่ยว ในสถานที่ในธรรมชาติ เช่นน้ำตกทะเล ภูเขา ฯลฯ พกถุง

พลาสติกใส่กระเป๋า  เพื่อเก็บขยะ ที่ทิ้งเรี่ยราด รายทาง หิ้วออกมาอย่างสง่างามลงไป

ทิ้งลงในถัง  โลกยิ้มให้เรา  สังคมเห็นเป็นแบบอย่าง บ้านเมืองสะอาดสวยงาม โลกจะ

สวยด้วยมือเรา เรามาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กไทยรู้ค่าของสิ่งแวดล้อม  มีวินัย

ในตนเอง รับผิดชอบต่อส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนิทรา มาศวิวัฒน์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมมม