สื่อดิจิทัลกับคุณภาพที่ควรใส่ใจ

บุญเลิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับและจำเป็นมากขึ้นทุกขณะ ประกอบกับกระแสการจัดการความรู้ ทำให้เกิดคลังความรู้ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น หากสื่อดิจิทัลได้รับการออกแบบ สร้างโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ไม่ได้มาตรฐาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของสื่อดิจิทัลนั้นๆ และสาระเนื้อหาที่มากับสื่อดิจิทัล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ความเห็น (0)