ผอ.ติดตามนิเทศงาน "บ้านอัจฉริยะ"

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556  ผอ.ภัชราพร มีรสสม    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  และคณะนิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ตำบลสำเภาล่ม  จำนวน 5 แห่ง และ ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 5 แห่ง  ซึ่ง ผอ.ภัชราพร พึงพอใจในการจัดบ้านอัจฉริยะทั้ง 2 ตำบลบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลสำเภาล่มความเห็น (4)

ยินดีด้วยนะครับ ที่ ผอ.ภัชราพร พึงพอใจในการจัดบ้านอัจฉริยะทั้ง 2 ตำบล


( ใครสนใจเรื่อง
"ผลสุดยอด กศน., รับรองเงินเดือนจ้างเหมาบริการ, เรื่องน่าสนใจจากท่านเลขาฯ 2 งาน, ถ้ามาสอบ ม.6-8 เดือนไม่ได้, ขอสอบที่ต่างจังหวัด, ประกาศเครื่องราชฯ, แต่งกายรับเข็ม, จนท.พัสดุ ไม่ได้จัดซื้อพัสดุเอง, รูปแบบการเรียนการสอน ม.6-8 เดือน, เทียบระดับต่อกัน 2 ระดับ”
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

พอดีที่่บ้านขอกผม ก็เป็นบ้านหนังสือ อัจริยะแฟนเขาเป็าบรรณารักษ์ของห้องสมุดอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตอนนี้ก็เริ่มมีสมาชิก คือคนในหมู่บ้านเริ่มเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก กระผมได้ทำเป็นบัตรสมาชิกครับ แต่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือ ยังหาเงินอุดหนุนจากภายนอกเข้ามาไม่ได้ กะจะซื้อชั้นวางหนังสือ และที่แขวนหนังสือพิมพ์ให้เป็นที่เรียบร้อย เพราะตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาอ่านหนังสือ และ เริ่มยืมหนังสือกันมาก พอดีตอนนี้ขอรับบริจากหนังสือเก่าจากสมาชิกด้วย