การเขียนภาพคนเหมือนและสัตว์ด้วยเทคนิคสีไม้2(การเขียนภาพคน)

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการวาดภาพนี้กัน นั้นคือการวาดคน

จากภาพจะเห็นได้ว่าใบหน้าของคนนั้นอยู่ติดชิดกับตัวสุนัข ทำให้มีเงาของตัวสุนัขมาบดบังบนใบหน้า ใบหน้าจึงมีส่วนที่เป็นเงามืดมาก(หน้าจะมีสีในโทนเข้มมากกว่าปกติ)

สองสีแรกที่เราจะใช้มี สีส้มอ่อน และสีฟ้าอ่อน

โดยใช้สีส้มอ่อนลงร่างให้ทั่วทั้งใบหน้า และตัวคนโดยเฉพาะจุดที่มีเงา หรือความเข้มนั้นเอง เพื่อกำหนดทิศทางของแสง-เงา จากนั้นใช้สีฟ้าอ่อนร่างลงบนส่วนที่เป็นเสื้อ และที่คาดผม(ที่ใช้สีฟ้าอ่อนเพราะแบบใส่เสื้อและที่คาดผมสีออกขาวจึงใช้สีฟ้าอ่อนซึ่งเป็นสีสว่าง และใกล้เคียงกับสีขาวในการร่าง)ใช้สีส้มอ่อนลงบนเสื้อกับที่คาดผมในจุดที่เป็นเงาด้วย

สีต่อมาคือสีแดงอ่อน

ใช้สีแดงอ่อนลงให้ทั่วใบหน้าในจุดที่มีความเข้ม โดยเฉพาะตา รูจมูก และปาก

สีต่อมาคือสีม่วง ซึ่งใช้เป็นสีกลาง เพื่อเชื่อมต่อสีก่อนลงสีตรงข้ามต่อไป

ใช้สีม่วงลงให้ทั่วใบหน้า ผม เสื้อ ที่คาดผมฯลฯ ในจุดที่มีความเข้ม

สีต่อมาคือเขียวเข้ม

ใช้สีเขียวเข้มลงให้ทั่วใบหน้า ผม เสื้อ ที่คาดผมฯลฯ ในจุดที่มีความเข้ม(ทับสีม่วงซึ่งผสมสีแดงแล้ว)

สีน้ำตาลเข้ม

จากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้ม ขีดเป็นเส้นผมตามลักษณะของตัวแบบ ลงสีน้ำตาลเข้มในจุดที่มีความเข้มมากๆในรูป เช่นคิ้ว เปลือกตา แก้วตา(ตาดำ) รูจมูก ในปากส่วนที่เป็นเงามืด เงาที่คอ และเงาบนเสื้อบางจุด(เฉพาะจุดที่เข้มที่สุด)

สีต่อมาคือ น้ำเงินเข้ม+เขียวเข้ม

ลงสีทั้งสองทับในจุดที่ลงสีน้ำตาลเข้มไว้

ต่อมาคือสีแดงเข้ม+สีน้ำตาลแดง

ใช้สีแดงเข้ม+สีน้ำตาลแดงทับในจุดที่เข้มอีกครั้ง

สีน้ำตาลเข้ม+สีน้ำเงินเข้ม+สีเขียวเข้ม

เก็บรายละเอียดของเส้นผม และจุดที่มืดบนที่คาดผม ด้วยสีทั้งสาม(ก็จะเสร็จสิ้นการวาดผมคน)

ต่อไปเราจะเริ่มทำเสื้อโดยใช้ชุดสี2ชุดดังนี้

1.สีน้ำตาลอ่อน+สีน้ำเงิน+สีม่วงอ่อน(แทนความเข้มของเสื้อ)

2.สีเนื้ออมส้ม+สีฟ้าอ่อน+สีเขียวอ่อน และสีเหลืองอ่อน(ในจุดสว่างบนเสื้อกับที่คาดผม)

นำชุดสีความเข้มลงในจุดที่เป็นเงามืดบนเสื้อโดยไล่น้ำหนักเข้มมากไปถึงเข้มน้อย จากนั้นนำชุดสีสว่างลงต่อจากสีที่มืดน้อยไปหาสว่างมากบนเสื้อกับที่คาดผม

เมื่อเสร็จจากการทำผม ที่คาดผม และเสื้อแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงสีบนใบหน้าคน

ชุดสีที่ใช้ในจุดมืดสุดบนใบหน้าประกอบด้วย สีน้ำตาลเข้ม+น้ำเงินเข้ม+แดงเข้ม

นำสีทั้งสามมาใช้3จุดดังนี้

1.เปลือกตา ขนตา ตาดำ แล้วเว้นจุดที่สว่างที่สุดไว้ คือจุดที่แสงเข้านั้นเอง(ปล่อยเป็นกระดาษเปล่าไม่ต้องลงสีเพราะสว่างสุด)

2.รูจมูก

3.มุมปาก ในปาก(ส่วนที่มืดมาก)

ชุดสีต่อมาคือสีเนื้ออมส้ม+สีแดงอ่อน+สีม่วงอ่อน(หรือชมพูเข้มก็ได้)+สีเขียวอ่อน และสีฟ้าอ่อน

นำสีทั้งห้ามาลงในจุดที่เป็นตาขาว เหงือก และฟัน

สีน้ำเงิน+แดง+เขียวเข้ม+น้ำตาลเข้ม

นำสีทั้งสี่มาขีดเป็นขนคิ้วทั้งสองข้าง

ชุดสีต่อมาใช้แทนสีผิวเนื้อคนในจุดที่มีความเข้มน้อย(หรือเรียกสีเนื้อกลาง)ประกอบด้วยสีน้ำตาลแดง+ชมพูเข้ม+เนื้ออมส้ม+เขียวอ่อน+ฟ้าอ่อน

นำชุดสีเนื้อกลางมาลงเปลือกตาข้างที่มีเงามืดโดยไล่น้ำหนักเข้มไปอ่อน

ชุดสีต่อมาใช้แทนสีผิวเนื้อคนในจุดสว่าง(หรือเรียกสีเนื้อสว่าง)ประกอบด้วยสีเนื้ออมส้ม+เนื้ออมชมพู+ชมพูอ่อน+เขียวอ่อน+ฟ้าอ่อน

นำชุดสีเนื้อสว่างมาลงเปลือกตาข้างที่สว่างไล่น้ำหนักเข้มไปอ่อน

ชุดสีต่อมาใช้แทนสีผิวเนื้อคนในจุดที่มืดหรือเป็นเงามืด(หรือเรียกสีเนื้อเข้ม)มีสีน้ำตาลแดง+น้ำตาลเหลือง+ชมพูเข้ม+ส้มเข้ม+เขียวเข้ม

นำชุดสีเนื้อเข้มลงในจุดที่มืดหรือมีเงา จากนั้นใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่สว่างในเงามืด กับลงในจุดที่มีความเข้มในจุดที่สว่างหรือโดนแสง และลงชุดสีเนื้อสว่างในจุดที่โดนแสง หรือสว่างสุด ไล่ไปตามลำดับ เริ่มจากหน้าผากเพื่อเชื่อมกับผม คิ้ว หว่างคิ้ว และตาทั้งสองข้าง(เราจะค่อยๆทำไปเป็นส่วนๆเหมือนเล่นต่อจิ๊กซอว์จนเต็มใบหน้า)

ส่วนต่อมาคือใต้ตาทั้งสองข้าง สันจมูกด้านมืด นำชุดสีเนื้อเข้มลงในจุดที่มืดหรือมีเงา จากนั้นใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่สว่างในเงามืด กับลงในจุดที่มีความเข้มในจุดที่สว่างหรือโดนแสง และลงชุดสีเนื้อสว่างในจุดที่โดนแสง หรือสว่างสุด

จากนั้นลงแก้ม และโหนกแก้มด้านมืด วิธีลงคือนำชุดสีเนื้อเข้มลงในจุดที่มืดหรือมีเงา จากนั้นใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่สว่างในเงามืด กับลงในจุดที่มีความเข้มในจุดที่สว่างหรือโดนแสง

ลงสันจมูก แก้ม และโหนกแก้มด้านสว่าง ใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่มีความเข้มในจุดที่สว่างหรือโดนแสง และลงชุดสีเนื้อสว่างในจุดที่โดนแสง หรือสว่างสุด

ลงจมูก และปีกจมูกทั้งสองข้าง นำชุดสีเนื้อเข้มลงในจุดที่มืด ใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่มีน้ำหนักกลาง ลงชุดสีเนื้อสว่างในจุดที่มีน้ำหนักน้อย หรือสว่าง แล้วเว้นจุดที่สว่างที่สุดไว้(ปล่อยเป็นกระดาษเปล่าไม่ต้องลงสีเพราะสว่างสุด)คือกลางสันจมูก และจุดกึ่งกลางปลายจมูก

ส่วนต่อมาคือร่องจมูก และส่วนบนของปาก นำชุดสีเนื้อเข้มลงในจุดที่มืดหรือมีเงา จากนั้นใช้ชุดสีเนื้อกลางลงในจุดที่สว่างในเงามืด และลงชุดสีเนื้อสว่างในจุดที่โดนแสง หรือสว่างสุด

ชุดสีต่อมาในการทำริมฝีปากคนในจุดมืด มีสีน้ำตาลแดง+แดงเข้ม+ส้มเข้ม+ชมพูเข้ม+น้ำเงิน และเขียวเข้ม

ชุดสีต่อมาในการทำริมฝีปากคนในจุดสว่าง มีสีน้ำตาลเหลือง+เนื้ออมส้ม+เนื้ออมชมพู+ชมพูอ่อน

นำสีเข้มลงในจุดที่เป็นเงามืด แล้วลงสีสว่างในจุดที่โดนแสง

ทำเหมือนริมฝีปากบน

จากนั้นลงสีเนื้อที่คาง และส่วนที่เหลือ มาดูโดยรวมของภาพ แล้วเก็บรายละเอียดทั้งหมดของภาพอีกครั้ง ก็จะเสร็จสิ้นการวาดภาพเหมือนคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคสีไม้(สูตรผม)

รูปตัวอย่างผลงานสีไม้

แบบวาด

สีไม้ บนกระดาษ100ปอนด์

และอย่าลืมว่าที่กล่าวมาเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางการวาดภาพเท่านั้นการเขียนภาพสียังมีอีกหลากหลาย และไม่มีความตายตัว ไม่มีถูก หรือผิดในงานศิลปะทั้งนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ และรสนิยมของผู้วาดแต่ละบุคคล

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานมาจนถึงตอนนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตนเขียนภาพความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...ขอบคุณบันทึกที่ดีมีประโยชน์นะคะ

พงศ์ธวัช สีหสร้อย
IP: xxx.158.166.123
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับเทคนิคดี ผมเองกำลังฝึกตามอยู่ครับ ขอบคุณมากๆครับ

Kkunlert
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ระเอียดมากค่ะ สุดยอดเลย มีประโยชน์มากๆ ขอบคุณนะคะ