พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์(๒)

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒ ของการสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งในวันนี้มีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จากพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ,รศ. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก มมร วิทยาเขตอีสาน และวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดฯ ในวันนี้ สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำ ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ซึ่งญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าล้อน้อย ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพกำหนดในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ฌาปนสถานวัดบ้านเหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)