ความสุขที่แท้จริง

cheter
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสุขที่แท้จริง ที่ต้องการมีในชีวิต

1.มีอาชีพสุจริตที่ดี และมีรายได้เพียงพอ เหลือกินเหลือใช้เลี้ยงครอบครัวได้ คือความสุขที่1

2.มีครอบครัวที่ดี เข้าใจกันด้วยเหตุและผล มีจริตตรงกัน มีศีลเท่าเทียมกัน รักบุญ ละบาป ทำความดี  คือความสุขที่2

3.มีหลักประกันในชีวิตที่ดี หลังที่เราละโลกไปแล้ว โดยไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน คือความสุขที่3

4.บริจาคร่างกายให้องค์กรการกุศล เพื่อเมื่อเราละโลกแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการต่างๆ เพราะสิ่งใดๆ ในโลกนี้เราก็เอาไปไม่ได้ คือความสุขที่4

5.มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งตนเอง พ่อแม่ ลูก ภรรยา ไม่มีโรคภันไข้เจ็บใด ถือว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นี่คือความสุขที่5


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cheterkความเห็น (0)