ฝันไม่ไกลที่ยังไปไม่ถึง

ฝันไม่ไกลที่ยังไปไม่ถึง...


 


 

 

ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเคยฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีโอกาสไปสักการะสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาล  เตรียมตัวเตรียมใจมาหลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป  อันเนื่องมาจากเวลาไม่ลงตัวบ้าง เหตุการณ์บ้านเมืองทั้งของบ้านเราและบ้านเขาบ้าง  ท้ายที่สุดก็คือปัญหาสุุขภาพ  หรือจะเป็นด้วยบุญยังไม่ถึง  อย่างไรก็ตามคงจะมีสักวันที่ฝันนี้จะเป็นจริง  ตอนนี้จึงได้แค่ชื่นชมกับภาพบรรยากาศอันสงบของดินแดนอันเป็นที่กำเนิดของพระพุทธเจ้าซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ลออ  จรดล ผู้มีบุญวาสนาได้ไปสักการะสังเวชนียสถานมาแล้ว  ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงซึ่งความฝันอันอยู่แค่เอื้อม

                      

 

                     

 

                     

 

                      

 

                      

 

                      

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

    ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ด้วยกำลังแรงใจที่มุ่งมั่น  ฝันอันไม่ไกลก็คงจะต้องไปถึง...สักวัน  และจะกลับมาแก้ไขบันทึกนี้ให้สมบูรณ์อีกครั้ง...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอให้สมหวังนะครับคุณครู