คลินิกวิทยาศาสตร์

โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียนก่อนสอบกลางภาค ซึ่งผมสอนวันอังคาร เวลา 7.00-7.45 ซึ่งได้เริ่มสอนครั้งแรกวันอังคารที่  25 มิถุนายน 2556 ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ A 

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

- ได้ทบทวนเนื้อหาและความรู้เพิ่มเติม

*** สิ่งที่ผมได้รับ คือมีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนมาเรียน สนใจในสิ่งที่เราสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับ