การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

บันได 5 ขั้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน : QSCCS > (IS 1 -IS 3)

1. การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)

      เป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิด สังเกตตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งคำถาม (Learning to Question)

2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ(Searching for Information)

     เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ตหรือจากการฝึกปฏิบัติทดลอง เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้(Learning to Search)

3. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

     เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู้มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนำไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้(Learning to Construct)

4. การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

     เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร(Learning to Communicate)

  5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)

     เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู้เรียนและจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม(Learning to Serve)

เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability)
  
 

หมายเลขบันทึก: 540906เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2013 20:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มิถุนายน 2013 20:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง