ประสบการณ์ความร่วมมือ

   จากการขอความร่วมมือของผู้เขียนในหน่วยงานของตัวเอง

   การให้ความร่วมมือในหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ บางครั้งหัวหน้าต้องแจ้งอย่างชัดเจนในสิ่งที่ขอความร่วมมือกับทีมงาน เช่น

   - ต้องบอกจุดประสงค์ที่ชัดเจนและทุกคนควรให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน

   - ต้องให้เห็นผลลัพธ์ที่จะได้รับ อย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้

   - ให้ทุกคนในทีมงานได้รับรู้ ในความร่วมมือครั้งนี้ทุกถ้วนหน้า

   - ให้คำขอบคุณล่วงหน้า และหลังจากงานประสบความสำเร็จ

   -และหากต้องการกำหนดจำนวนคนที่แน่นอนเพื่อจะประกันความสำเร็จของงาน ถ้าจะให้มั่นใจต้องลงรายชื่อผู้ที่จะมาทำงานนั้นๆด้วยทุกครั้ง (โดยไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการบีบบังคับ)

   มุมมองของผู้เขียนคิดว่าหากทำได้อย่างนี้ ในทุกๆครั้ง น่าจะได้ความร่วมมืออย่างมีความสุขและเต็มใจ จากทีมงาน นอกเหนือจากหน้าที่ประจำที่พวกเขาจะต้องทำอยู่แล้ว

   ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจและมีความสุขในการทำงานครับ

 

..................

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านมาถึงตรงนี้

ในเช้าแห่งความสลัวเลือนของวสันตฤดู

26 มิถุนายน 2556

พ.แจ่มจำรัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ หนุ่มโรงงานความเห็น (4)

เรียกกันว่า ความร่วมมือ และร่วมใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับบัง

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--  เรียกกันว่า ความร่วมมือ และร่วมใจ

เขียนเมื่อ 


...เห็นภาพบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขมากๆนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ