มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
            ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูมุสลิม ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านตาล ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2518) และปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2525) เริ่มอาชีพนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529

             ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (28 ตุลาคมพ.ศ. 2492 - ) รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโควตาพรรคประชาธิปัตย์ เกิดวันที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2492 เป็นนักการเมืองชาวไทยมุสลิม เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

              ดร.สุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการอาเซียน" ซึ่งมีวาระ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคมพ.ศ. 2551 จนสิ้นสุดวาระเมื่อ 1 มกราคมพ.ศ. 2556โดยนั่งทำงานที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยคนไทยคนแรกคืออดีตเอกอัครราชทูตและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แผน วรรณเมธี (ปัจจุบันเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย) ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536 (1)


                                


1.  การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน


2.  การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

        2.1  การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 1


        2.2 การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 2


        2.3 การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 3


3.  โฉมหน้าอาเซียนในปี 2558


4.  


5.  จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN 

       5.1 จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN 1


       5.2 จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN  2


       5.3 จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN  3


       5.4 จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN 4


       5.5 จุฬาฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN 5


                        


(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)