สิ่งควรค่าน่าคิดนำมาสะกิดใจ

สะกิดใจ

1. เด็กสมัยใหม่ฤาไทยอยู่รอด

http://www.naturedharma.com/data-1449.html

2. เด็กสมัยก่อนอยู่วัดด้วยดีเด็กเดียวนี้หนีวัด

http://www.naturedharma.com/data-1470.html

3.สภาเด็กยังซื้อเสียงมันสุ่มเสียงถึงสภาสูง

http://www.naturedharma.com/data-1728.html

3. สบายสยายถึงกับไร้ซึ่งสมรรถภาพ

http://www.naturedharma.com/data-1729.html

4. รู้จักทำบุญต้นทุนสู่"ธรรมชาติธรรม"

http://www.naturedharma.com/data-1730.html

5. หลักกาลามสูตรทูตแห่ง"ธรรมชาติธรรม"

http://www.naturedharma.com/data-1731.html

6. มันเรื่องหมาแต่สะท้อนอวิชาของคน

http://www.naturedharma.com/data-1732.html

7. ลาทีความเป็นทาส

http://www.naturedharma.com/data-1733.html

8. สมัยเด็กก็คิดดีแต่สมัยนี้คิดดีกว่า

http://www.naturedharma.com/data-1734.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติธรรม ค้ำจุนโลกความเห็น (0)