ก่อนที่จะขอดเกล็ดปลา ให้ใช้น้ำส้มสายชูทาให้ทั่ว จะทำให้ขอดเกล็ดปลาได้ง่ายขึ้น