เวลาอบพริกให้ทาด้วยน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันพืช จะทำให้มองดูสีสดใส เมื่อเวลาอบแล้ว