โรยแป้งและน้ำตาล่อนที่จะใส่พายลงในถาด จะช่วยทำให้พายไม่ติดถาด