ถ้าคุณอบขนมปัง ลองวางด้านข้างของขนมปังลงบนชั้นวางในเตาอบ ขณะที่เย็นลง จะมีรอยของชั้นติดเป็นแถวๆบนขนมปัง คุณก็สามารถตัดขนมปังได้เป็นชิ้นๆเท่ากันทุกชิ้น