เอาใยข้าวโพดออกจากฝักได้ ด้วยการถูให้ทั่วฝัก ด้วยกระดาษชื้นๆ