มุมมองประเทศไทยในสายตาของอาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


                    


            ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้หลักธรรมะเข้ามาผสมผสานในการบริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม เขาเคยทำงานที่องค์การนาซ่าอีกได้รับรางวัล ผลงานที่ดีที่สุดในการประชุมทางวิชาการด้านเครื่องยนต์ไอพ่นนานาชาติ ปีพ.ศ 2528 
แต่วันนี้เป็นผู้สอนหลักบริหารองค์กรแนวพุทธให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็น บริษัทเครือซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย บริษัท สหพัฒน์ จากพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในตัว ทำให้ดร.วรภัทร์ ต้องการพิสูจน์ความจริงในทางพระพุทธศาสนา และการพิสูจน์นั้นก็นำมาสู่ความเข้าใจแห่งจิต ความคิด และสติ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม อีกทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาประยุกต์กับการสอนหลักการบริหารอีกด้วย (1)


                               


1.  สัมภาษณ์  ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ จากรายการ เจาะใจ


2.  อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ พูดทั่ว ๆไปเกี่ยวกับการฝึกธรรม   แต่สะท้อนเมืองไทยให้เราได้ไตร่ตรองอยู่ไม่น้อย

         2.1


          2.2 


         2.3


          2.4


        2.5


        2.6


          2.7           2.8 


     2.9          2.10


            2.11


         

         2.12                              
(1)  http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9480000020910


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ