มุมมองประเทศไทยในสายตาของรายการแผ่นดินไท 1

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ               เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดย ทีวีบูรพา  ดำเนินการผลิตและนำออกอากาศในช่วงปี  2551 - 2552  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ  สสส.  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ThaiPBS  มีเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


                                  

1. แผ่นดินวิกฤติ

          1.1 แผ่นดินวิกฤติ 1


          1.2 แผ่นดินวิกฤติ 2


          1.3 แผ่นดินวิกฤติ 3


           1.4 แผ่นดินวิกฤติ 4


           1.5 แผ่นดินวิกฤติ 5


2. ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว

          2.1 ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว 1


          2.2 ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว 2


          2.3 ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว 3


          2.4 ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว 4


          2.5 ชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยว 5


3. นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข

         3.1 นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข 1


         3.2 นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข 2


         3.3 นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข 3


         3.4 นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข 4


         3.5 นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา...สร้างสุข 5


4. เคลื่อนพลคนพอเพียง

          4.1 เคลื่อนพลคนพอเพียง  1


          4.2 เคลื่อนพลคนพอเพียง 2


          4.3 เคลื่อนพลคนพอเพียง 3


          4.4 เคลื่อนพลคนพอเพียง 4         4.5 เคลื่อนพลคนพอเพียง 5


5. ลุงนิล คนของความสุข

          5.1 ลุงนิล คนขอ งความสุข 1


          5.2 ลุงนิล คนของความสุข  2


          5.3  ลุงนิล คนของความสุข 3 


          5.4 ลุงนิล คนของความสุข 4


          5.5 ลุงนิล คนของความสุข 5บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)