มุมมองประเทศไทยในสายตาของศาสตราจารย์ธงชัย วินิจจะกุล

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ           ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวไทย เกิดและโตที่กรุงเทพ ประเทศไทย อดีตเป็นผู้นำนักศึกษาซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519ย้ายไปสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา

            สาขาที่สนใจคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิทยาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นสมัยใหม่และสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้น 20) โดยเฉพาะการปะทะกันระหว่างสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรมตะวันตก, ประวัติศาสตร์สยาม/ไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของความรู้ แนวคิด และนักคิด, และการเมืองวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน, ชาตินิยม, ภูมิศาสตร์ การแผนที่ ประวัติศาสตร์ที่อันตราย ความทรงจำ และวิธีที่สังคมจัดการกับอดีตที่เป็นปัญหาเหล่านั้น[1]

             ธงชัยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทและเอกจาก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย(1)


                               


1. ระบอบสังคมการเมืองที่ขัดฝืนการเปลี่ยนแปล­งคืออันตรายที่แท้จริง2. ยกเลิกข้อหาหมิ่นฯ

3. Thailand  in  Crisis

          

 4. สัมภาษณ์ ธงชัย  วินิจจะกุล

5. ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร

         5.1  ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร 1/4         5.2  ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร 2/4


        5.3  ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร 3/4


         5.4  ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร 4/4


6.  

                             


(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


...เป็นมุมมองของนักประวัติศาสตร์นะคะ...ที่พูดมาทั้งหมดสรุปได้เมื่อ...มีการมอบของที่ระลึก...มอบดอกไม้....      นี่แหละสังคมไทย...ประเทศไทย