กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อป

  ติดต่อ

  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขวัญให้ความสนใจ  

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านกิ๊ฟช็อป

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.2535

http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0

2. ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481

http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0  

3. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พ.ศ.2542

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_003.htm

4. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ .. ๒๕๔๒

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_009.htm

5. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

http://www.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_075.htm

6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

http://www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.pdf

7. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของขวัญสุดา ยนตรี

หมายเลขบันทึก: 53968, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-23 14:58:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายธุรกิจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)