แจกฟรี คู่มือการจัดทำสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา

เรียนคุณครูผู้สอนและท่านที่สนใจสื่อประกอบการเรียนการสอน
สาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4  เช่น
วิธีทำ ไม้บอกทิศง่าย ๆ เด็กจะเรียนแผนที่โดยไม่หลงทิศอีกต่อไป
กระดาษตัดดพับเป็นลูกโลก สามารถนำมาใช้เรียนได้สารพัดเกี่ยวกับ
โลก
กระดาษตัดพับแสดงลักษณะภูมิประเทศ  ง่าย สนุก เด็กจำได้โดยไม่ต้องท่อง
 และอีกมากมาย   บางชิ้น ได้รับการจดรับรองลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิช
สนใจติดต่อขอมาได้ที่นี่ หรือ
E-Mail  : [email protected] 
ด่วน มีจำนวนจำกัด