สรุปผลตรวจสอบ

น้ำฝน12
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 14 มิ.ย 56  วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่หน่วยตรวจสอบงานการเงินสำนักงานกศน.ต้องสรุปผลการมาร่วมด้วยช่วยแก้ไขแล้วหลังจากที่ค้น รื้อ หาเอกสารตั้งแต่วันที่10-14 มิ.ย56 แล้วสรุปผลบัญชีเงินทดลองราชการปี 2553-2554 เงินขาดไป 2 ยอดคือเงินยืมงบประมาณจำนวน56,800 บาท ซึ่งผู้ตรวจฯให้ผอ.ดำนินการต่อไปเองไม่ขอยุ่งแล้ว ยินดีถ้าหักลบกลบกันได้ก็ยอม ท่านผอ.ให้นางสาวกชวรรณ  ตุ่มประสงค์ ประสานรองฯจำรัส สุขประเสริฐ ตรวจสอบด่วนและให้โอนเงินมาคืนงบประมาณไม่อย่างงั้นจะดำเนินการในขั้นต่อไปทางวินัยซึ่งนางสางกชวรรณ ตุ้่มประสงค์ รับปากจะประสานให้ส่วนยอดบัญชีและการล้างบัญชียอดอื่นให้อ.สมหมายรีบดำเนินการตรวจสอบจะมาเดือนกย.56อีกครั้งและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเอกสารหลักฐานมาเคลียร์และให้รายงานทุกวันจันทร์เนื่องจากทุกคนเหนื่อยมากวันนี้ผอ.ปิดประชุมก่อนซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวนน13 คน หน้าตาแต่ละคนเครียดมากโดยเฉพาะตัวของข้าพเจ้าเองเหนื่อยมากับการแก้ปัญหา3 ปีแล้วชีวิต สุขภาพจิตใจ ไม่ไหวจะเคลียร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อการเรียนรู้ความเห็น (0)