การศึกษาของเวียดนาม

ครูอ้น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบการศึกษา


ระบบการศึกษาของสารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีระบบการศึกษา 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education)  ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี

2. การศึกษาสามัญ (5 - 4 – 3)

- ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5ปี ชั้น 1-5

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12

3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree) และระดับปริญญา

5. การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ

สำหรับการศึกษาชั้นสูงของเวียดนามอันได้แก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีรากฐานการศึกษามาจากระบบการศึกษาของฝรั่งเศส สมัยที่เป็นอาณานิคม โดยสถาบันเฉพาะทางและสถาบันการศึกษาชั้นสูงส่วนใหญ่ ช่วงปี ค.ศ.1900-1945 ถูกพัฒนาขึ้นมาจากระบบแบบฝรั่งเศส จนในปี ค.ศ.1945 รัฐบาลได้วางนโยบายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยการควบรวม มหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศ ให้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยประจำชาติที่คนเวียดนามรู้จักกันดีอันได้แก่ "มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม"(Vietnam National Universityทั้งที่กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์


ระบบการศึกษาชั้นสูงของเวียดนาม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 9 ปี โดยปริญญาตรีใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเวียดนามมี ดังนี้

1.Can Tho University (อันดับ 1,602) เกิดจากความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยหลายแห่ง และทำคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในประเทศเวียดนามโดย Webometrics Ranking ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

2.Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) (อันดับ 1,713) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เน้นการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นรองใครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3.Hanoi University of Technology (HUT) (อันดับ 2,272) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเวียดนามด้านเทคโนโลยี บุกเบิกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ บรรดานักศึกษาคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย

4.Vietnam National University (VNU) (อันดับ 2,039) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเวียดนาม และนับเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่แห่งแรก มีศูนย์การศึกษาและวิจัยขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่อันดับ 3 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม และอันดับ 1,476 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี 2010

5.RMIT International University Vietnam เป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการด้านเทคโนโลยีระดับโลก สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย นับเป็นมหาวิทยาลัยต่างชาติแห่งแรกที่เวียดนาม รับปริญญาได้เทียบเท่า RMIT University ในออสเตรเลีย เป็นก้าวสำคัญสู่การศึกษาระดับนานาชาติที่มีขึ้นในเวียดนาม การเรียนการสอนสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติจากออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และอื่น ๆ

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics Ranking  

ครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2010 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้า 500 อันดับแรก 4 แห่ง

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อยู่อันดับ   310

 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อยู่อันดับ   388

 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อยู่อันดับ   392

4. มหาวิทยาลัยมหิดล  อยู่อันดับ   481
มหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนามยังไม่เข้ากลุ่ม 500 อันดับแรก แต่เชื่อว่าในอีกไม่ช้าต้องติด
อันดับต้น ๆ ระดับโลกแน่นอน เพราะว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนามมีเกณฑ์คุณภาพวิชาการนานาชาติ เหตุที่ไม่เป็นที่รู้จักระดับโลก เพราะยังไม่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับเท่านั้นเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประโยชน์คุ้มค่าจากการไปเที่ยวเวียดนามใต้ความเห็น (0)