กฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจ

Pichrawee G.
กฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจแนวนี้ ตามความเข้าใจของเรา หลักๆ น่าจะเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ธุรกิจที่อยากทำในอนาคตคือธุรกิจสปา แล้วอาจจะขยายฐานโดยการคิดค้นเครื่องบำรุงผิวพรรณ ดังนั้นกฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจแนวนี้ ตามความเข้าใจของเรา มีดังต่อไปนี้

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     

-    พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545      

-    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537       

-    พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543   

กฎหมายภาษีอากร

-          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

-          พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

-          พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

-          พระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

แหล่งที่มา http://www.nukbunchee.com/law/law04.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายธุรกิจ โดย พิชญ์รวี

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 53853, เขียน: 09 Oct 2006 @ 07:56 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 13:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)