หลังจากที่ได้เริ่มบันทึกเกี่ยวกับเรื่อง R2R (Research to Routine) ไปได้ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในสองวันนี้ผมได้เตรียมเก็บข้อมูลเรื่อง "ข้าวต้มมัด" ไว้เตรียมที่จะลงบันทึกใน Baby R2R   อย่างเต็มที่

แต่เผอิญได้เข้าไปอ่านความหมายคำว่า R2R ในแพลนเนทของท่านก็กะปุ๋มทำให้ใจตกไปถึงตาตุ่มเลยครับว่า

เอาอีกแล้วเรา แปลภาษาอังกฤษผิดอีกแล้วหรือนี่ เพราะท่านกะปุ๋มแปลว่า "R2R(Routine to Research: การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย)"

แย่แล้ว เราเข้าใจผิดมาซะนาน ตามภาษาคนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงครับ เพราะผมดันไปแปล R2R ว่า "การพัฒนางานวิจัยเข้าสู่งานประจำ"

ตามความเข้าใจของผมก็คือ (ซึ่งอาจจะผิดนะครับ) ผมเข้าใจว่า การทำงานทุกอย่างมีความรู้และเกร็ดต่าง ๆ ซุกซ่อนอยู่ในตัวของตัวเอง ดังนั้นถ้าเรานำมาเอาเทคนิค หลักการของการวิจัย ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลและความจริงต่าง ๆ ค่อย ๆ เก็บ สังเกตุ ซักถาม สัมภาษณ์ จากการทำงานปกติที่ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็จะสามารถทำให้เราค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ หาทางปรับปรุงงานประจำของเราให้ดีขึ้น ๆ อย่างเป็นระบบระเบียบครับ ซึ่งการพัฒนางานวิจัยไปสอดแทรกในงานประจำก็จะไม่ทำให้มีงานเพิ่มขึ้น เพียงแต่เพิ่มการคิดและเทคนิคการสังเกตต่าง ๆ เข้าไปมากขึ้นเท่านั้นเอง ซึ่งจะทำให้งานประจำที่อยู่ในปรับตัวหรือพัฒนาเป็นวงจร หมุนวนปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ วัน ทุก ๆ ชั่วโมง หรือถ้ามีเวลาเพียงพอ ก็อาจจะเขียนบันทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บเป็น Trip หรือ Tacit Knowledge ไว้เพื่อเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนกันน่ะครับ

แต่ถ้าตามความเข้าใจในความหมายที่ว่า R2R(Routine to Research: การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) ซึ่งผมอาจจะเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนไปนะครับ แต่ก็ขออนุญาตบอกกล่าวถึงสิ่งที่ผมเข้าใจและเป็นห่วงอยู่ในใจลึก ๆ ว่า ถ้าแปลกันตรงตัวตามภาษาไทยนั้น ผมจะเข้าใจว่าอย่างนี้ครับ

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ก็คือ การเปลี่ยนจากประจำที่ทำกันอยู่เปลี่ยนมาเป็นการทำวิจัยครับ ซึ่งอาจจะแปลแบบกำปั้นทุบดินไปหน่อยนะครับ (ต้องขออภัยล่วงหน้าครับ)

ก็คือว่า ผมอาจจะแปลแบบตรงตามตัวเลยก็คือ การพัฒนางานที่ทำกันอยู่ทุก ๆ วันนี้ ดังเช่นงานบริการต่าง ๆ งานสอนหนังสือ งานเก็บกวาดเช็ดถูพื้น งานทำกับข้าว พัฒนาไปสู่ "งานวิจัย" หรืองานทางวิชาการ

หลาย ๆ ท่านก็อาจจะงงว่าต่างกันอย่างไรสำหรับความหมายของสองคำแปลที่ว่า

  1. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  2. การพัฒนางานวิจัยเข้าสู่งานประจำ

ตามความเข้าใจของผมก็คือ ถ้าพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มงาน ซึ่งนั่นก็คือ "งานวิจัย" ซึ่งชื่อเสียงค่อนข้างน่ากลัวมาก ๆ เข้าไปสู่งานประจำอีกอย่างหนึ่ง หรืออีกชิ้นหนึ่ง

หรืออีกความเข้าใจหนึ่งก็คือ พัฒนาจากการประจำ พัฒนาไปเรื่อย ๆ พัฒนาจนกระทั่งเปลี่ยนจากงานประจำไปเป็นการทำวิจัยไปเลย

เปลี่ยนจากนักปฏิบัติสู่นักวิชาการ

พัฒนาจากนักทำสู่นักพูด นักคิด และนักเขียน

ทำให้คนทำงานหน้างาน งานบริการ หรืองานหลัก ซึ่งปัจจุบันมีน้อยอยู่แล้ว ยิ่งมีน้อยลงไปอีกเพราะต้องไปทำงานวิจัยและวิชาการกันมากขึ้น

ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจที่เหมือนจะมองเป็นด้านลบและน่ากลัวไปหน่อยนะครับ

แต่ก็เป็นเพียง Critical Thinking เล็ก ๆ ครับ ที่ผมขออนุญาตนำเสนอกับ G2K สถานที่ที่เปิดกว้างสำหรับความคิดที่เสรีครับ

หรืออย่างน้อยก็ขออนุญาตท่านมีผู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ช่วยตอบข้อสงสัยหรือความสับสนเล็ก ๆ ของผมนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นครับ เพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานเรื่อง R2R นี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ