ผ้าเปื้อนหมึก นำเสื้อตรงรอยหมึกไปแช่ในนมสด จนรอยบาง จึงนำไปซัก