VSA in June กิจกรรมดีๆ ในเดือนมิถุนายน

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฝึกภาษา จิตอาสา แลกเปลี่ยนวัฒธรรม มิตรภาพไร้พรมแดน

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนนานาชาติจากทั่วโลก

ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๖๓ (VSA Calendar 2020) 


ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๖๒ (VSA Calendar 2019) 

MLTV On arrival Orientation/VSA Open House 1 – 5 June 2019 
ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒


VSA1906-1 Coconut Camp - Songkhla 1 – 14 June 2019 

ค่ายอาสานานาชาติ ๑ - ๑๔ มิถุนายน สงขลา 

VSA1906 Intercultural and Language - Krabi 10 – 22 June 2019 

ค่ายครูอาสานานาชาติ กระบี่


VSA - Latitiude Camp June 2019

ค่ายนานาชาติ โครงการละติจูด มิถุนายน ๒๕๖๒ เชียงใหม่

Internship from PSU

Campleader traning

Buddy Program with TSU


YSI Training, Croatia 1 – 9 June 2019 อบรมเยาวชน ๑ - ๙ มิถุนายน โครเอเชีย


NICE-LI-AI19-04 Aibahama19-04 (Tokushima)20 April – 6 July 2019

Voice training 6 – 17 June 2019 Bologna, Metropolitan City of Bologna, Italy อบรมเยาวชน ๖ - ๑๗ มิถุนายน อิตาลี
ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๖๑ (VSA Calendar 2018) 


Orientation Week 1 – 5 June 2018 


มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน คืออาสาระยะกลาง ๒ คน เจ้าหน้าที่มาดูงานจากิอตาลี ๑ คน อาสาไทยที่จะไปโปรตุเกต ๑ คนและผู้เข้าอบรมหัวหน้าค่าย ๑ คน

MLTV 1401-7 INTERCULTURAL AND LANGUAGE(ICL) - KHON KAEN

Link: Hosting JS from Link 1 – 14 June 2018

VSA1806 Ban Din Na Education/School Enrichment 11 – 23/06 changed to VSA1806 Ban Lam Thab Workcamp- Krabi 11 – 23 June 2018 มีอาสานานาชาติเข้าร่วม ๑ คน


ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน 26 – 27 June 2018 โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๖๐ (VSA Calendar 2017)

อาสาสมัครระยะกลางและระยะยาวมีอาสาสมัครเข้าร่วม ๗ คนในโครงการ 

MLTV1701 Community Learning Center “Somdejya” (Alternative School for Hill trips) - Chiang Mai

MLTV1702 Community Learning Center “RAJAPRAJANUGROH 50 ” (Boarding School for Disadvantaged Children) - Khon Kaen 

Service Civique - Peace Village Songkhla 

MLTV1101-1 InterCultural and Language (ICL)Songkhla  

นักศึกษาฝึกงาน ๒ คน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

อาสานานาชาติที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว ๗ คน ในโครงการต่อไปนี้

MLTV1601 InterCutural and Language (ICL) - Chiang Mai

EVS- Charger/ Peace Village Songkhla

VSA1706-1 Peace Village – Songkhla 12 – 24/06 

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายพัฒนาหมู่บ้านสันติภาพ ๑๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สงขลา

มีอาสานานาชาติเข้าร่วม ๑ คน


 ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๙ (VSA Calendar 2016) 

MLTV Orientation 1 – 5 June 2016

ปฐมนิเทศอาสาใหม่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

โครงการอาสาสมัครระยะกลางและระยะยาวประจำเดือนมิถุนายน

MLTV1302 Environment/ZOO project Songkhla

MLTV1403 Buddhism Community - Songkhla

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL) - Songkhla

MLTV1501 Peace Village - Songkhla

Internship

MLTV1105 Organic farming-Songkhla

VSA1606 Sustainable Development Camp – Set up Organic Garden and VSA Learning Center 13 - 25/06

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ ๑๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สงขลา 

เปิดสำนักงานหาดใหญ่ 

NVDA EC Meeting Hanoi Vietnam - Gate


ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๘ (VSA Calendar 2015) 

กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาใหม่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

VSA1506 Peace Village - Songkhla 15 - 27/06

MLTV1401-7 InterCutural and Language (ICL)-Khonkan

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

MLTV1507 InterCutural and Language (ICL) - Nakhon RatchaSrima

MLTV1103 Rescue Team-Hatyai

ICL [email protected] Kuan Kob School

[email protected] Home


ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗ (VSA Calendar 2014) 

VSA1408 Agri-Nature camp (New) 2-14/06/2014 - Chonburi

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติ ๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ชลบุรี

มีอาสานานาชาติเข้าร่วม ๕ คน จากประเทศฝรั่งเศส ๑ เม็กซิโก ๒ และอิตาลี ๒ คน

อาสาสมัครระยะกลาวงและระยะยาว ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

MLTV1201-5 InterCutural and Language (ICL) Chiangmai

ครูอาสานานาชาติ เชียงใหม่ มีอาสาเข้าร่วม ๒ คน จากประเทศฝรั่งเศส

MLTV1401-7 InterCutural and Language (ICL) - New Khon Kaen

ครูอาสานานาชาติ ขอนแก่น มีอาสาเข้าร่วม ๒ คน จากประเทศฝรั่งเศส ๑ และเนเธอร์แลนด์ ๑ คน

MLTV1304 Set up VSA Clay House and ceramics International Learning Center Prachuapkhirikhan 

อาสานานาชาติบ้านดิน มีอาสาเข้าร่วม ๑ คน จากประเทศฝรั่งเศส

Job shadowing

ตอนรับเจ้าหน้าที่มาดูงานจากประเทศอิตาลีและสโลวาเกีย

Outgoing

อาสาไทยไปต่างประเทศ

Learning Home

บ้านเรียน

Trainee

นักศึกษาฝึกงาน

VSA volunteer

อาสาสมัครไทย
https://www.volunteerspirit.or.th/blog/vsa-staff/vsa-in-june

https://www.volunteerspirit.or.th/blog/vsa-staff/vsastatistics2014

ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมที่คิดดี ทำดี เพราะหน้าที่ของเราคือผู้ประสานงานให้คนทำควาามดี ตั้งใจให้เป็นอาชีพที่สุจริต มีความมั่นคงและหวังให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้น 

ปีนี้เราทำค่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ ๒ ค่าย ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วไทย ทั้งภาคเหนือ(เชียงใหม่) ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี ) ภาคอีสาน(อุดร,เลย) ภาคตะวันออก(สระแก้ว) ภาคใต้(สงขลา,พัทลุง,ตรัง) และประเทศเพื่อนบ้าน(รัฐปะลิส มาเลเซีย) ทุกโครงการนั้นทำร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน สถาบัน ศูนย์เรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไปและองค์กรส่วนท้องถิ่น ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๖ (VSA Calendar 2013) 


VSA1311 Education/Creative English camp EDU/KID 3-15/06/2013 (June) - Songkhla

ค่ายครูอาสานานาชาติ ๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ สงขลา

มีอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วม ๔ คน จากประเทศเกาหลี ๒ และญี่ปุ่น ๒ คน

1. Seungho Cha M/21 IWO Korea

2. CHANGKYUN KIM M/28 IWO Korea

3. KANAZAWA Ayuka F/22 NICE Japan

4. NISHIKAWA Momok F/22 NICE Japan

VSA1312 Education/Creative English camp EDU/KID 10-22/06 (June) - Trang

1. Yeonah CHOI F/21 IWO Korea

2. NAKADA Nao F/21 NICE Japan


MLTV1101-1 Education/Creative English Teaching Songkhla 

1. YIP Ho On F/20 Voltra June - July 2013 

MLTV1102 Renovation/ Peace Village Sustainable Learning Center

1. Chi Fat Wong M/24 Voltra Hong Kong 

2. Axelle Ituze F/19 SVI Belgium  

3. Pauline Grézaud F/22 SVI France

4. SHEK Yin F/21 Voltra June - July 2013 


MLTV04 Asoke sustainable learning center Trang

1. Thomas Dussossoy M/21 SVI June - July 2013

๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ร่วมใจก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน / Teaching English for Klonghoikhong Police Station.

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖: ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครไทยและสมาชิกชมรมอาสาสมัครนานาชาติ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ

ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Peace Village by VSA / 26 June at 14.00 -16.00 pm. Thai volunteer and VSA member monthly meeting at Peace Village.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติทุกวันเสาร์ ณศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Peace Village by VSA 

สอนภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.คลองหอยโข่ง


๒๕๕๕/2012

VSA1206 Education/Creative English Camp - Satun 11/06-23/06

1. Machiko TANIGUCHI F/21 from NICE Japan 

MLTV01-1 Education/Creative (English Teaching) - Songkhla

ครูอาสานานาชาติ สงขลา

1. Ioanna SIANKOURI (F/21) Greece    01/06 - 01/07 

MLTV01-5 Education/Creative English Teaching - Chiang Mai.

ครูอาสานานาชาติ เชียงใหม่

1. Elise BEUQUE F/20 from SVI France 1/6 - 31/7 1.5 months

MLTV04 Asoke Sustainable Learning Center (Buddhist Temple)

สังฆสถานทะเลธรรม ตรัง

1. TOYOKUNI Hirotaka M/22 from NICE Japan for  1/6-1/8 3 months

MLTV05 Agriculture/ Organic Form&Local community Development - Songkhla

เกษตรกรรมปลอดสารพิษ

1. Henri Du Bourblanc M/22 France 01/06 - 01/09

MLTV06 Children’s Village (Orphanage) - Songkhla

หมู่บ้านเด็กโสสะ หาดใหญ่ สงขลา

1. Joseph BLANCHARD (M/22) USA  16/05 - 13/06
๒๕๕๔/2011

MLTV01 Education/Creative (English Teaching)
ครูอาสานานาชาติ มีครูอาสาเข้าร่วม ๒ คนจากฮ่องกง

LEUNG Kit Yiu (F/16/9/1982) Voltra - Hongkong
TSUI Wing Ping (F/26/6/1990) Voltra - HongkongMLTV03 Nursing Assistant Project
อาสาสมัครผู้ช่วยพยาบาล มีอาสานานาชาติเข้าร่วม ๒ คน จาก ฝรั่งเศสและกรีก

Pierre Gillard (M/30) SVI - France
PAPOULIA THEOFANI (F/34) 27/07/1976 CV - Greece

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Volunteer Spirit Associationความเห็น (0)