ไวรัสโคโรนา_nCoV ซาอุฯแพร่'คน_สู่_คน'แล้ว


.
ภาพ: หน้าตา "น้องโค" หรือโคโรนาไวรัส (coronavirus; corona = crown = มงกุฎ หนามแหลมคล้ายมงกุฏ)
.
ทว่า... คนไทยมองน้องโคแล้ว อาจจะบอกว่า เหมือน 'rambutan' มากกว่า
  • [ rambutan ] > [ แรม _ บู๊ท _ ถึ่น ] แบบอเมริกัน หรือ [ แร้ม _ บู๊ _ แถ่น ] แบบอังกฤษ > http://www.thefreedictionary.com/rambutan > noun = เงาะ (ผลไม้)
คำ 'rambutan' มาจากภาษามาเลย์, ศัพท์เดิม 'rambut = hair = ขน ผม
.

.
สำนักข่าวรอยเตอร์ตีพิมพ์เรื่อง 'WHO reports first patient-to-nurse spread of new SARS-like virus'
= "องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานการแพร่ไวรัสใหม่คล้ายไข้หวัดนกซาส์ 'คนไข้-สู่-พยาบาล', ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
WHO รายงานว่า มีบุคลากรสุขภาพ 2 ท่านในซาอุดี อาระเบีย ติดเชื้อจากคนไข้ ซึ่งเดิมเชื่อว่า เป็นการติดต่อจาก "สัตว์-สู่-คน" ซึ่งน่าจะเป็น "สัตว์ปีก-สู่-คน" เช่น นก ไก่ เป็ด ฯลฯ

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พบการติดเชื้อจาก "คนไข้-สู่-พยาบาล" หรือ "คน-สู่-คน" ชัดเจน
.
ไวรัสใหม่ คือ nCoV / เอ็นโควี
.
วิธีจำคือ ให้นึกถึงเส้นเอ็นโค หรือเส้นเอ็นวัว = เอ็นโค แล้วเติม 'V' ที่ออกเสียงคล้าย 'we' = "เรา" เข้าไป) หรือชื่อเต็ม คือ novel coronavirus = โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
.
ต่อไปจะขอเรียกชื่อเล่นของ nCoV ว่า "โรคเอ็นโค"
.

.
ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกับไวรัสไข้หวัดทั่วไป (common colds) และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไ้ข้หวัดซาส์ (SARS / Severe Acute Respiratory Syndrome = กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันชนิดรุนแรง)
.
ชื่อ 'corona' = crown = มงกุฎ; อาจเป็นเพราะไวรัสนี้มีหนามรอบๆ คล้ายมงกุฎกษัตริย์ฝรั่ง
.
บุคลากรสุขภาพที่ติดโรค เป็นผู้ชายอายุ 45 ปี, ผู้หญิงอายุ 43 ปี มีอาการไม่รุนแรง
.
มีรายงานการติดโรคที่น่าจะเป็นโรคเดียวกันในฝรั่งเศส โดยการติดเชื้อจาก "คนไข้-สู่-คนไข้" ที่อยู่ในห้องรวมด้วยกัน
.

.
โรค nCoV มีการคล้ายไข้หวัด(ใหญ่)ซาส์ คือ ซ่าพอๆ กันได้แก่
.
(1). cough > ไอ
.
(2). fever > ไข้
.
(3). pneumonia > ปอดบวม
.

.
ปกติไข้หวัดใหญ่ที่ร้ายแรงกับไม่ร้ายแรง (ไข้หวัดทั่วไป / ไข้หวัดตามฤดูกาล พบมากในฤดูหนาว) จะมีลักษณะเฉพาะได้แก่
.
(1). ไข้หวัดใหญ่ที่แรง > อาการเด่นอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง (ปอดบวม)
.
เช่น ปอดบวม การหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน ฯลฯ มีโอกาสตายสูง = ประมาณ 10-60% = 10-60/100 = 1-6/10 = 10 คน ตาย 1-6 คน [ WHO ]
.
ไข้หวัดใหญ่ที่แรงมักจะติดต่อแบบ "สัตว์-สู่-คน" ได้มาก, ติดต่อแบบ "คน-สู่-คน" ได้น้อย แต่ถ้ามีการกลายพันธุ์ อาจทำให้ติดต่อแบบ "คน-สู่-คน" ได้มากขึ้น เสี่ยงโรคระบาดมากขึ้น
.

.
(2). ไข้หวัดใหญ่ทั่วไป > อาการเด่นอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบน (น้ำมูก คออักเสบ โพรงรอบจมูก-ไซนัสอักเสบ ฯลฯ)
.
ไข้หวัดใหญ่ทั่วไป หรือชนิดไม่รุนแรง มักจะติดต่อแบบ "คน-สู่-คน" ได้มาก และพบบ่อยขึ้นในฤดูหนาว ทำให้โรงพยาบาลมี "ไฮซีซัน (high season)" หรือคนไข้มากขึ้นในฤดูหนาว
.
โอกาสตายต่ำ = ประมาณ 0.02% = 2/10,000 = 1/5,000 = 5,000 คน ตาย 1 คน [ CBC ]
.
WHO กล่าวว่า พบไวรัส nCoV หรือไวรัสเส้นเอ็นวัวครั้งแรกในเดือนกันยายน 2012/2555
.
ทั่วโลกมีคนไข้ที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือห้องแลบยืนยันแล้ว (laboratory-confirmed cases) = 40 ราย, ตาย 20 ราย = อัตราตายในคนไข้อาการหนักอาจมากถึง 1/2 = 50%
.

.
ไวรัสเส้นเอ็นวัว (nCoV) พบมากที่สุดในซาอุดี อาระเบีย คือ 30 ราย, ตายไป 15 ราย
.
รายงานจากประเทศอื่นๆ คือ จอร์แดน กาตาร์ อังกฤษ (UK), เยอรมนี, ฝรั่งเศส
.
การคัดกรองคนเข้าเมือง เช่น ใช้กล้องตรวจคลื่นความร้อนอินฟราเรด (infrared) หาคนเป็นไข้ ฯลฯ, ล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหาร_ดื่มน้ำ_สัมผัสใบหน้า_เข้าบ้าน_ก่อนนอน & หลังเข้าห้องน้ำ_ใช้ของร่วมกับคนอื่น, หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ น่าจะช่วยป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

 > [ Twitter ]

  • ขอขอบพระคุณ / Thank >
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์. 16 พฤษภาคม 56. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่จำเป็นต้องขออนุญาต... ขอบคุณครับ > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูล ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง จำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณความรู้ และตัวอย่างการบันทึกความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีครับ นอกจากนี้ ผมยังได้สัมผัสเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ โดยใช้สัญลักษณ์ cc:  ซึ่งน้อยนักที่จะได้พบเห็นแล้วครับ