"ครูจับกัง"

นายอาซาดะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนนี้ขอเสนอคำว่า ครูจับกัง  โดยเป็นคำสองคำมารวมกัน คือ คำว่า "ครู" และคำว่า "จับกัง" ที่มีความหมายดังนี้
         ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

        จับกัง (จีน: 雜工 (แต้จิ๋ว)) เป็นคำไทยที่มีรากเค้ามาจากภาษาจีน มีความหมายคือ ผู้ที่สามารถทำงานได้หลายอย่าง, แต่มักเน้นงานที่ต้องใช้กำลังกาย หรืองานช่าง ปัจจุบันมักเข้าใจว่า จับกัง เป็นกรรมกรแบกหาม เท่านั้น 

         ดังนั้นคำว่า"ครูจับกัง" น่าจะหมายถึงถึง ครูที่มีความสามารถทำงานได้หลายอย่าง ทำได้ทุกอย่าง ทั้งงานสอน หรืองานอื่นๆ งานที่ใช้กำลังก็สามารถทำได้ เพื่อประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน  สามารถสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย งานเอกสารก็ทำได้ไม่ขาด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นบล็อกพิมพ์ อย่างดีให้แกนักเรียน มีวินัย และที่สำคัญ ต้องอดทนต่อปัญหาและสภาพแวดล้อมภายนอกได้ด้วย นี้คือความหมายของคำว่า "ครูจับกัง"ในความหมายของผม ท่านใดให้ความหมายได้กระจ่างช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไปความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ดูภาพแล้วเด็กๆๆน่ารักมากเลย ดูกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

ครู เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ให้ความรู้ ความรัก ด้วยคุณค่าแห่งคุณธรรม ครูที่ทำได้ทุกอย่าง ไม่ใช่ครูจับกัง เพราะจับกังเป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพด้วยแรงกายเพียงเพื่อเงินหรือรายได้ แต่ครูทำด้วยแรงกาย แรงใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม รายได้เป็นเพียงค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและวิทยฐานะ ดังนั้นครูที่ประพฤติตนเสียสละทำได้ทุกอย่างเพื่อศิษย์ ควรเป็น ครูที่เหนือกว่าครูธรรมดาและควรยกย่องว่าเป้น ปูชนียบุคคล

งานที่ฉันทำอยู่คือครูไทย    อะไรอะไร ฉันทำได้ง่ายทุกอย่าง

จะหยิบจับแบกหามงามทุกอย่าง   ไม่เคยว่างไม่เคยเหงาเราทำได้