ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 /2556 ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทราย

ศรช.บ้านคลองปีกนก  กศน.ตำบลท่าทราย  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 /2556  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ทั้ง 3 ระดับ บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

ขอบคุณค่ะท่านผอ.