แรกเริ่ม : ตามประวัติเล่าว่า คุณพ่อตาวาแน็กได้เข้ามาชัยภูมิ นับตั้งแต่ 13 ก.พ.2515/1972 ช่วงแรกเช่าบ้านอยู่
25 ก.ค.2517/1974 ได้ตกลงซื้อที่ดินซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นทุ่งนา มีลักษณะเป็นแอ่ง ใกล้กับบ้านที่เช่าอยู่ เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ราคา 250,000.- บาท (เล่ากันว่ามีเสียงคัดค้านมาก เพราะว่าที่ดินต้องถมมากมายเท่ากับต้องซื้อที่ใหม่ รวมถึงอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมในอนาคต) แต่ที่สุดก็ตกลงซื้อได้
24 มี.ค.2518/1975 รับภาวะจำยอมให้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวจากถนนโนนไฮ มาถึงที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก [สัญญาทำระหว่างนายกระจ่าง นิ่มมงคล และนายมสาร วงศ์ภักดี]
งานแพร่ธรรม : คุณพ่อตาวาแน็กได้สร้างบ้านพักสองชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่พักส่วนข้างล่างเป็นวัด ทำงานอภิบาลเขตชัยภูมิ คุณพ่อท่านเป็นคนที่ร้อนรนในเรื่องพระคัมภีร์ โดยทุกวันอาทิตย์ก่อนมิสซาท่านจะนำพระวรสารของวันนั้นมาให้สัตบุรุษอ่าน และให้บอกความหมาย และให้ความหมายอะไรแก่ชีวิต
ท่านมีโอกาสไปทางบ้านหนองไม้ตาย ( ปัจจุบันชื่อหนองไม้งาม ) เขตหนองหญ้าปล้อง ราวปี 2519 - 2520 / 1976 - 1977 ได้ไปดูแลเขตบุไท และหนองบัวลายด้วย
ราวปี 2521/1978 กลับมาดูแลเฉพาะชัยภูมิเท่านั้น ได้นำความรู้เรื่องการเกษตรเข้าไปช่วยชาวบ้าน ส่งบุตรหลานชาวบ้านไปเรียนที่โคราชและปากช่อง เป็นผู้ร้อนรนในการสอนพระคัมภีร์มาก คู่กับคุณพ่อตาวาแน็กมีอาจารย์ฮอท (ชาวฝรั่งเศส) มาช่วยเหลือชาวบ้านด้านการเกษตรกรรม เจาะน้ำบาดาล ช่วงหลังมีนายสง่า สามหมอ ย้ายมาจากแก้งคร้อ มาช่วยงานด้านการสอนคำสอน
ประมาณวันที่ 1/2 เม.ย.2525/1982 คุณพ่อเสียชีวิตในบ้านพักโดยไม่มีใครรู้ ท่านวังงาแวร์ไปเยี่ยม เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2525 จึงทราบว่าท่านเสียชีวิตแล้ว วันที่ 5 เม.ย.2525/1982 ทำพิธีฝังศพที่ จ.นครราชสีมา (ตั้งศพไว้หลายวันไม่ได้ เพราะศพไม่ได้รับการฉีดยา)
งานพัฒนา : หลังจากที่พ่อตาวาแน็กเสียชีวิต ไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำ บางครั้งพ่ออรุณ ธรรมธาดา (สงฆ์จันทบุรี) มาถวายมิสซา ในที่สุดคุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ (สงฆ์จันทบุรี) ซึ่งดูแลศูนย์สังคมพัฒนาที่ จ.นครราชสีมา จะเป็นผู้มาถวายมิสซา คุณพ่อสมชัยได้นำความเจริญมาสู่ชัยภูมิมากมาย ในเขตวัดที่รับผิดชอบได้นำงานพัฒนาสู่ชนบท ที่ชัยภูมิได้ริเริ่มงานต่างๆ มากมายทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ท่านได้ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชายหญิง เริ่มงานก่อสร้างอาคารยอแซฟ เมื่อ 17 ม.ค.2528/1985 เสร็จและได้ทำพิธีเสกเปิด 12 ม.ค.2529/1986 ใช้ฝึกอาชีพสำหรับเยาวชน (อนาคตก็วางไว้เพื่อใช้เป็นหอประชุมโรงเรียน) โครงการฝึกอาชีพสองปีและการก่อสร้างอาคาร พ่อสมชัยฯเป็นผู้หาทุนเองทั้งหมด
ราวเดือน ก.ค.2529/1986 ได้เริ่มก่อสร้างตึกอนุบาล เสร็จราวเดือน ม.ค.2530/1987 เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล เมื่อเห็นความเจริญและความจำเป็น จึงเริ่มก่อสร้างอาคารประถม ปี 2531/1988 แล้วเสร็จกลางปี 2532/1989 อาคารดังกล่าวใช้มาจนปัจจุบันนี้ ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู เข้ามา 17 พ.ค.2530/1987 เพื่อช่วยกิจการงานโรงเรียนและงานอภิบาลด้านคำสอน คุณพ่อได้ส่งครูคำสอนไปสอนตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งต่างได้รับความเชื่อ และเข้ามาเป็นคริสตชนมากทีเดียว
ด้านงานอภิบาล : ต้องยอมรับว่าในช่วงที่คุณพ่อทำงานที่ชัยภูมิอยู่นี้ " กลุ่มชีวิตครอบครัว " มีผลงานเด่นมาก เป็นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวที่ประสบผล หลายๆ คนกลับมาเข้าวัด มีการพบปะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ในช่วงนี้หลายๆ วัดในสังฆมณฑลนครราชสีมาก็รับผลดีจากงานฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนี้กันมาก
และที่สุดปี 2533/1990 คุณพ่อสมชัยฯ จำเป็นต้องไปรับหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาระดับชาติที่กรุงเทพฯ ชัยภูมิจึงหยุดการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น
23 มิ.ย.2533/1990 คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ มารับหน้าที่แทน ดูแลกิจการโรงเรียนและวัด เพราะวัดถูกน้ำท่วม และดูแลเรื่องค่ายคำสอน ได้มีการก่อสร้างวัดใหม่ วางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 1 ส.ค.2535/1992 เสกเปิดในวันเสาร์ที่ 29 พ.ค.2536/1993
ปี 2540 คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง เข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ เกี่ยวกับโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้ทำการถมที่ดินให้มีระดับสูงขึ้น
ปีการศึกษา 2541 คณะซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูได้ออกจากการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และไปประจำที่หมู่บ้านหนองไม้งาม ทำงานเฉพาะด้านอภิบาลและส่งเสริมอาชีพชาวบ้านอย่างเดียว ตามมติของคณะฯที่จะกลับสู่จิตตารมณ์เดิมในงานด้านอภิบาล
ปีการศึกษา 2543 ได้มีซิสเตอร์คณะพระแม่มาเรียฯ ได้เข้ามาช่วยเหลืองานด้านการบริหารโรงเรียนฯ
สัตบุรุษ : ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย อยู่ตามสภาพเมือง


โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.0-4481-1864, 0-4481-2668, 0-4483-6461, 0-4483-6435