สรุปผลการจัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ตำบลกะหรอ

  Contact

ผลจากการสัญจรประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทั้ง 9 หมู่บ้าน ผลสรุปออกมาเกินเป้าหมายของเครือข่ายที่ได้วางไว้ ซึ่งในตอนแรกได้วางไว้ หมู่บ้านละ 30 คน สำหรับในรุ่นแรกสรุปได้ทั้งหมด 967 คน จาก 8 หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ 5 จะเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 2 ยอดสุทธิของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้เป็นดังนี้

                        หมู่ที่ 1 ได้สมาชิกทั้งหมด  130 คน

                         หมู่ที่ 2            "             81  คน

                         หมู่ที่ 3            "             152 คน

                         หมู่ที่ 4            "             142 คน

                         หมู่ที่ 6            "              77  คน

                         หมู่ที่ 7            "              50  คน

                         หมู่ที่ 8            "              172 คน

                         หมู่ที่ 9            "              163 คน

   ผลที่ออกมาเกินเป้าหมายได้ขนาดนี้ เพราะว่าสมาชิกในชุมชนเองได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนนี้ ทีมวิจัยก็ขอเป็นกำลังใจ ให้เครือข่ายทำงานต่อไป เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สิน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Post ID: 5350, Created: , Updated, 2012-02-11 14:02:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

สุวัฒนา
IP: xxx.149.47.182
Written At 

 

          ได้ติดตามความก้าวหน้ามาตลอด ขอแสดงความชื่นชมค่ะ และเห็นด้วยกับkm-karo ว่าชุมชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สิน ว่าแต่ว่า กองทุนมีเรื่องการจัดระบบบำนาญด้วยหรือไม่ ค๊ะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนสูงอายุ แต่เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวที่ต้องสร้างหลักประกันไว้ตอนแก่ ค่ะ

 

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
Written At 
กองทุนจะจัดในรูปแบบเดียวของ ครูชบ นะคะ สวัสดิการ 9 เรื่อง