การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ผู้จบวุฒิอื่นเพื่อการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

หลักสูตรการอบรมนักสังคมสงเคราะห์ตามพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ วันนีี้เหล่านักสังคมฯ 80 ชีวิตช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ กระบวนการทำงาน และแนวโน้มงานในอนาคตอันใกล้ ที่ต้องสู่การเ็ป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและประชาคมอาเซียน 


สถาการณ์ชองกลุ่มเป้าหมายแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่นักสังคมฯก็พยายามปรับให้ทันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญการพูดคุยถึงตัวตนของนักสังคมฯครั้งนี้ ท่านอ.แตงไทยและอ.จี๋ชี้ให้เห็นว่าหากมองในแง่ของการคิดแบบหลังสมัยใหม่ การอบรมครั้งนี้เป็นการหลอมรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน มิได้เป็นอื่น                          ( otherness)เหมือนความรู้สึกเดิมที่เคยเป็นด้วยแค่คิดว่ามิได้จบวุฒิสังคมสงเคราะห์  


ก้าวต่อไปเป็นการร่วมรักษามาตรฐานและคุณภาพบริการให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของสังคมสงเคราะห์โดยกระบวนการของสภาวิชาชีพ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ ชวนเขียน ชวนคุยความเห็น (2)

เป็นกำลังใจครับอาจารย์ ให้สังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพเย้

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ อ.เจี๊ยบ

เมื่อมีมาตราฐานวิชาชีพ การสังคมสงเคราะห์จะก้าวไกล

และส่งผลให้ครอบคลุมมาตราฐาน

การพัฒนาประชากรไปด้วยแน่เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ