พวกครูรวมกันเพือเธอ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่จำต่อการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน หากทีมใดที่ทำงานแล้วมีทักษะการทำงานเป็นทีมโอกาสจะบรรลุเป้าหมายย่อมสูงขึ้น

             

      "การทำงานเป็นทีม" เป็นเทคนิคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  เป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หรือการบรรลุเป้าหมาย  และเมื่อวานครูนก กับครูรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งหมดจำนวน ๘ คน พร้อมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์อีก ๒ คนมาร่วมงานด้วยเป้าหมายคือ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ (สมาชิกของครอบครัว) ได้เข้าใจ ตะหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมในเครื่องแบบ (ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าเสนา  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์) กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  นั้นคณะครูซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกิจกรรมมารวมกัน วางแผนการทำงาน เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เตรียมคณะทำงาน  และบริหารจัดการให้นักเรียนระดับชั้นม.๑ ทุกคนได้เลือกกิจกรรมในเครื่องแบบ
      แต่การที่จะไปถึงก้าวสุดท้ายที่ทำให้นักเรียนทุกคนได้เป็นสมาชิกของกิจกรรมในเครื่องแบบสิ่งที่มีผลต่อการทำงานครั้งนี้

  • การตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ครูทุกคนมาตรงเวลาและช่วยกันบริหารจัดการจนกระทั่งสิ้นสุดภารกิจ  ภายในเวลาดำเนินกิจกรรมที่จำกัดทั้ง ๓ กิจกรรมหลัก และ ๕ กิจกรรมย่อยของกิจกรรมในเครื่องแบบ  ได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจสู่นักเรียน
  • การเอื้อเฟื้อ เสียสละ และแบ่งปัน  ขณะที่ครูบางคนดำเนินกิจกรรมอยู่ด้านหน้าเวที  ครูท่านอื่นจะไปควบคุม ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  และมีการเตรียมน้ำดื่มให้เพื่อนครูที่กำลังทำงาน  อีกทั้งควบคุมเวลาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างดีเพื่อให้เวลาส่วนรวมเป็นไปตามกฏ กติกาที่ได้ตกลงกัน (ฐานละ ๕๐ นาทีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้)
  • การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงานคือการพูดให้กำลังใจระหว่างเพื่อนครู และในขณะเดียวกันครูก็ต้องให้กำลังใจแก่นักเรียน  และยืดหยุ่นบรรกาศในบางช่วงเวลา

                        


         

                            

     จากภาพที่สะท้อนถึงการรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่  ทำให้การแบ่งงานอย่างเป็นระบบจัดเป็นตัวแปรสำคัญในการทำงานกลุ่ม  อีกทั้งทำให้คิดถึงเพลงที่ชื่อ "ในหมู่ลูกเสือ"  
...ในหมู่ลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี  เมื่อเราร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดีในหน้าที่ทุกอย่าง ต่างช่วยกันทำทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง (ซ้ำ) จะเสร็จโดยง่ายดาย  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน classroom without wallความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

   มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 


เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ โดยเฉพาะข่าว ยุบโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว สงสารเด็กๆจัง...

ขอบครูขอบคุรพลังคนเป็นครูที่สรา้งศิษย์นะครับ

เขียนเมื่อ 

พี่นกมาเชียร์การทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณดอกไม้กำลังจากอาจารย์อ.นุ พี่โอ๋-อโณ น้อง ขจิต ฝอยทอง อาจารย์ชยพร แอคะรัจน์ คุณพ.แจ่มจำรัส
คุณ tuknarak อาจารย์ ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ คุณครูทิพย์ และคุณหมอ อักขณิช

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจครับ
เป็นบันทึกง่ายงามสะท้อนถึง ความเป็นทีม
สะท้อนถึงการบริหารจัดการ
แฝงการสอนงาน ผ่านต้นแบบ...
ทำเป็นตัวเองให้เด็กๆ ได้ดู ได้เรียนรู้แบบเนียนๆ...

ชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 


สวัสดีค่ะ อาจารย์แผ่นดินงใจ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ


แวะมาเยี่ยมคะ 

ส่งกำลังใจให้คุณครู และฝากดอกไม้สวยๆ หอมสดชื่นที่บ้าน มาให้คะ