ใครเคยสังเกตุไหมว่ายามที่เราเหนื่อย อ่อนแรง พักผ่อนไม่เพียงพอ มักจะทำให้เราพลอยท้อแท้ ตัดสินใจพลาด หากยามใดที่รู้สึกท้อแท้ ทดลองใช้วิธีแก้ด้วยการทำจิตใจให้สบายให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ต่อด้วยการพักผ่อน เสริมด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย วิธีพื้นฐานที่จะสร้างกำลังกาย กำลังใจและทำให้มีแรงที่จะลุกขึ้นมาคิด ทำ ในสิ่งที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ การเลือกอ่านหนังสือ หรือสื่อต่างๆ ที่ดีๆ เสริมปัญญา ก็ช่วยทำให้ได้คิด ได้นึกถึงวิธีที่จะทำให้เข้มแข็ง มีแรงสู้ปัญหา อุปสรรค ด้วยปัญญาได้เช่นกัน