• แต่คืนนี้ทำเสร็จแล้วแต่ไม่เรียบร้อยเท่าไร
  • ทำพอมีรายงานส่งครับ
  • คุณภาพน่าจะได้ซัก 70%