ปี พ.ศ.2547 ผมได้มีโอกาสเป็นครูพิเศษสอนชั้น ป.1-3 วิชาการงานฯและพลศึกษา ได้สอนเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ชื่อ เด็กหญิงวรรณนิสา  สุขเกษม ชื่อเล่นแตน เป็นเด็กที่สมองช้าและเป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวเงียบ เรียนหนังสือทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้ทำให้เพื่อนในห้องรังเกียจไม่อยากพูดด้วย  หลายคนมองว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ผมใช้จิตวิทยาหลายแบบอย่าง เช่น ให้แตนเล่าเรื่องที่แตนอยากทำ อยากทำอะไรก็ให้ทำและพูดคุยกับแตนบ่อยๆสร้างความคุ้นเคย จนในที่สุดแตนก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนได้ทำให้เพื่อนยกย่อง ชมเชย เพื่อนในห้องให้ความสำคัญและเล่นกับแตน จากนั้นมาแตนก็กลับกลายเป็นคนละคน เป็นเด็กหญิงแตนที่มีแต่ความร่าเริง แจ่มใส มีความสุขสนุกสนานกับเพื่อนๆ  ผมขอชื่นชมเพื่อนในห้องแตนแต่เด็กหญิงคนนี้อายุน้อยกว่าพี่แตน ชื่อแคท แคทเป็นเด็กที่น่ารักช่วยดูแลพี่แตนอย่างดีไปไหนก็ไปด้วยกัน แคทจะเรียก พี่แตน โดยไม่รังเกียจ  ทุกวันนี้ทางโรงเรียนของผม  ให้ทุนการศึกษาแก่ น้องแคท เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยนาค เป็นทุนการกระทำความดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันนี้แตน อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วครับก็ยังอยู่กับน้องแคทนั้นเอง