สมรรถนะ หมอ หรือ แพทย์

JJ
หมออาชีพ หรือ หมอมืออาชีพ

หมอ หรือ แพทย์ ในมุมมองท่านรัฐบุรุษ

 

ภาพ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมวล วีระตุมเสน ครูเก่า JJ และ ท่านรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ประธานองคมนตรี

  "หมออาชีพ" คือ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นแพทย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม เปี่ยมด้วยความกรุณาปราณี มีความเสียสละ ดูแลรัก และเอาใจใส่ผู้ป่วย อดทนอดกลั้น มีความมุ่งมั่นในผู้ป่วยพื้นทุกข์อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและดีที่สุด แม้นอกเวลาก็เต็มใจดูแลอย่างไม่บกพร่อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต

  "หมอมืออาชีพ" คือ แพทย์ที่มีความรู้ อย่างละเอียด ถูกต้อง ลึกซึ้ง ทันสมัย มีความสามารถในทางทักษะและการประกอบโรคศิลปะอย่างดียิ่ง ขยันหมั่นเพียรในการค้นคว้าวิชาการและฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ แพทย์ ลูกศิษย์แพทย์ ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งบุคคลอื่นทั่วไป เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ดี สง่าผ่าเผย สะอาด อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง เป็นผู้ครองตนอยู่ในจรรณยาบรรณของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 ลองประเมิน และ ช่วยการศึกษาตนเองดูครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#competency#แพทย์#สมรรถนะ#หมอ

หมายเลขบันทึก: 53463, เขียน: 05 Oct 2006 @ 18:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ยินดีกับประเทศไทยที่มีแพทย์หรือหมอเก่งๆดีๆมากมาย คนที่ตั้งใจมาเป็นแพทย์มักมีจิตใจที่ดีเป็นเบื้องต้นมาแล้วนะคะ