สมรรถนะ หมอ หรือ แพทย์

  ติดต่อ

  หมออาชีพ หรือ หมอมืออาชีพ  

หมอ หรือ แพทย์ ในมุมมองท่านรัฐบุรุษ

 

ภาพ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมวล วีระตุมเสน ครูเก่า JJ และ ท่านรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ประธานองคมนตรี

  "หมออาชีพ" คือ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นแพทย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม เปี่ยมด้วยความกรุณาปราณี มีความเสียสละ ดูแลรัก และเอาใจใส่ผู้ป่วย อดทนอดกลั้น มีความมุ่งมั่นในผู้ป่วยพื้นทุกข์อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและดีที่สุด แม้นอกเวลาก็เต็มใจดูแลอย่างไม่บกพร่อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต

  "หมอมืออาชีพ" คือ แพทย์ที่มีความรู้ อย่างละเอียด ถูกต้อง ลึกซึ้ง ทันสมัย มีความสามารถในทางทักษะและการประกอบโรคศิลปะอย่างดียิ่ง ขยันหมั่นเพียรในการค้นคว้าวิชาการและฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ แพทย์ ลูกศิษย์แพทย์ ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งบุคคลอื่นทั่วไป เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ดี สง่าผ่าเผย สะอาด อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง เป็นผู้ครองตนอยู่ในจรรณยาบรรณของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 ลองประเมิน และ ช่วยการศึกษาตนเองดูครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 53463, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:34:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #competency#แพทย์#สมรรถนะ#หมอ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ยินดีกับประเทศไทยที่มีแพทย์หรือหมอเก่งๆดีๆมากมาย คนที่ตั้งใจมาเป็นแพทย์มักมีจิตใจที่ดีเป็นเบื้องต้นมาแล้วนะคะ