จากการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทำให้เกิดความท้อถอย จากการที่นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ชอบคิดอย่างมีระบบ ไม่ส่งการบ้านและสุดท้ายผลการเรียนต่ำ ปัญหาเหล่านี้ที่ทำให้ดิฉันต้องคิดเป็นการบ้านทุกวัน และเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จึงคิกว่าตนเองควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบเดิมๆที่เคยใช้กับนักเรียน เฃ่นอธิบายตามขั้นตอนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนเบื่อหน่ายทำไม่ได้  จึงได้คิดวิธีเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียนคิดตั้งโจทย์ปัญหาเองโดยใช้โบว์ชัวร์สินค้าของห้างต่างๆ และจากโจทย์ปัญหาที่นักเรียนเลือกมาจากหนังสือคณิต นำมาเสนอในห้องเรียนโดยมีครูและเพื่อนๆร่วมกันคิดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สรุปได้คือ

                         1.โจทย์ถามอะไร

                          2.โจทย์บอกอะไร

                          3.อะไรคือกุญแจและตัวแรกที่จะแก้ปัญหานั้นๆ

                           4.กำหนดวิธีการและกระบวนการ

  นักเรียนได้ร่วมกันคิดร่วมสร้างกระบวนการและสามารถทำเลขโจทย์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีความสุขและแล้วโจทย์ปัญหาก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดอีกต่อไป (ครูทำได้เด็กก็มีความสนุกสนาน)