nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผลงานย้อนหลัง


จากวันเริ่มต้นของหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ได้มีข้อตกลงกันว่า ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอนั้น จะนับกันอย่างไร  เวลาผ่านพ้นไปจนถึงวันนี้ ก็ยังคงมีการถามกันอยู่เสมอในประเด็นนี้ ที่สำคัญ เวลาผ่านไป การตอบคำถามเรื่องนี้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง สับสนกันบ้าง ...

วันนี้จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการค้นคว้า หรือเป็นความรู้ให้กับคุณครูที่กำลังจะดำเนินการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร เตรียมผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะกันในขณะนี้และโอกาสต่อ ๆ ไป

สำหรับเรื่องผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากการการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

            หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่  ๑๐/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๔๙  ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกี่ยวกับผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอนั้น

            การยื่นคำขอเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ   ผู้ประสงค์
จะขอรับการประเมินยื่นคำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม หรือ ระหว่างวันที่                                              ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน

             ดังนั้น  การส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่  ยื่นคำขอ
จึงกำหนดดังนี้

  ส่งผลงานระหว่างวันที่   ๑ – ๑๕  พฤษภาคม

ผลงานย้อนหลังให้นับปีการศึกษา  (พฤษภาคม – เมษายน)

ส่งผลงานระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน

ผลงานย้อนหลังให้นับปีงบประมาณ  (ตุลาคม –  กันยายน)

ตัวอย่างเช่น

นาย ก. ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ต้องเป็นผลงานใน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (พ.ค. ๕๔ – เม.ย. ๕๕)  

และปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (พ.ค. ๕๕ – เม.ย. ๕๖)

นาย ข. ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ต้องเป็นผลงานใน  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ( ๑ ต.ค. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๕)

และปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  คือ  (๑  ต.ค.  ๕๕ – ๓๐  ก.ย.  ๕๖)

เมื่อรู้กรอบเวลาในการนำเสนอผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย้อนหลังติดต่อกันแล้ว ก็คงจะทำให้คุณครูที่มีความตั้งใจขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสามารถเตรียมตัวเก็บข้อมูล หรือนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะเอางานวันไหนถึงวันไหนให้เกิดความสับสนกันอีกนะ และที่สำคัญ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าส่งงานมาผิด โดยเจตนากันอีกนะ เพราะนั่นย่อมจะส่งผลให้การตรวจและประเมินมีโอกาสการผ่านลดลงไปเช่นกัน

หมายเลขบันทึก: 534479เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2013 22:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2013 22:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี