ถึง ..ชาว กศน. ทุกท่าน

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำถาม..ที่ต้องการคำตอบ..ในใจ
 
 
 
  •    วันนี้ กศน. มีของใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชึวิต
  • Roadmap ใหม่: กศน. เพื่อนเรียนรู้
  • Brand ใหม่ : กศน. มหาวิทยาลัยชีวิต
  • แคมเปญใหม่ : มหาวิทยาลัยชีวิต
  • ภาระงานใหม่ : การเพิ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 4 ปี ต้องมีผู้รับบริการ  13.59 ล้านคน
  • ยุทธศาสตร์ใหม่ : ลุยถึงที่ / ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน/ ขยายแหล่งการเรียนรู้/ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย /บริการเปี่ยมคุณภาพ...
  • ชื่อแผนงานใหม่ : แผนงบประมาณ สร้าสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
  • ผอ.สำนัก คนใหม่ : ท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

คำถาม : What  am I ?

คำตอบ : ใหม่ หรือ เก่า ....... ตอบในใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#เวทีแลกเปลี่ยน

หมายเลขบันทึก

5341

เขียน

14 Oct 2005 @ 06:05
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก