การฝึกอบรมในระบบทางไกล

ฝึกอบรมทางไกล จะได้อะไรมากกว่าที่คิด

การฝึกอบรมทางไกลในระบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยนั้น   ผู้เข้ารับการอบรมจะมีเวลาศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นที่มหาวิทยาลัยส่งไปให้อย่างเพียงพอ  เพราะสามารถจะใช้เวลาว่างในตอนไหนก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าตรู่เมื่อตื่นนอนก่อนเตรียมตัวไปทำงานหรือยามดึกเมื่อว่างจากภารกิจประจำวันแล้ว   หรือในบางคืนที่รู้สึกว่านอนไม่หลับ   จากนั้นก็ไปอบรมแบบเห็นหน้ากันเพียง 1-2 วันเพื่อฝึกทักษะบางประการที่ไม่สามารถฝึกได้เองโดยลำพัง  หรือเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก

            อย่างไรก็ตามขณะนี้มสธ.โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องกำลังจะทำระบบฝึกอบรมทางไกลที่ไม่ต้องมีการอบรมแบบเห็นหน้ากันก็ได้  แต่ถ้าอยากรู้จักหน้ากันอาจเปลี่ยนเป็นเห็นรูปแทนก็ได้  โดยเอารูปไปใส่ไว้ใน web board   แล้วมีการทำกิจกรรมทางความคิดร่วมกันหรือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบนนั้นด้วย  

             ขณะนี้กำลังจะทดลองระบบและชุดการฝึกอบรม  ในหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก  ใครที่มีลูกหรือเด็กที่มีมีอายุไม่เกิน 19  ปีในปกครองจะสมัครมารับการฝึกอบรมดูก็ได้  การอบรมจะเริ่มประมาณ เดือน ธันวาคมถึงเดือนมกราคม  ที่ใช้เวลาอบรม 1 เดือนก็เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีเวลาสำหรับการนำความรู้ในแต่ละหัวข้อไปฝึกใช้ในชีวิตจริงที่ดำเนินอยู่ด้วย  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น  ใครสมัครก่อนจะรับก่อน  และผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   การสมัครขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล  อายุตนเอง จำนวนเด็กในปกครอง อายุเด็ก อาชีพ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (เบอร์มือถือด้วยก็ดี)และ e-mail address สมัครโดย e-mail ไปที่ [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.1ความเห็น (0)