<เล่าสู่กันฟัง>เข้าร่วมประชุมคณะครู กศน.อำเภอพล

                  

      นายประสิทธิ  พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล 12 ตำบล 1 เทศบาล 

                  

                   

- แจ้งเรื่องสำคัญการประชุมผู้บริหารประชุมเดือน
- สอบถามยอดนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 แต่ละตำบล    ขับเคลื่อนการรับสมัครนักศึกษามีปัญหาและอุปสรรคอะไรไหม?

- ส่งยอดนักศึกษาวันไหน?และนักศึกษาเทียบระดับ ตำบลละ 18 คน มีผู้สมัครตอนนี้จำนวนเท่าไหร่?
- การประเมินครู กศน.ตำบล จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง ผอ.กศน.อำำเภอพลและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ฯลฯ

                             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)