<เล่าสู่กันฟัง>ครู กศน.ต.โนนข่า เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มปลูกผักบ้านหัวนา ม.2

                    

                         นายดาวเรือง บัวโฮง กำนันตำบลโนนข่า (ประธานกลุ่มปลูกผักบ้านหัวนาโมเดล)

        นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า และนายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยคณะทำงานจากจังหวัดขอนแก่น

                            
                                             พัฒนาชุมชนอำเภอพล ชี้แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

                                

                                                       นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า
                                 
                                        แจ้งเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของกลุ่มฯ เสนอแล้วรอการอนุมัติงบประมาณ

       - สำหรับการได้รับคัดเลือกประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในฐานะครู กศน.ช่วยเต็มที่การจัดบอร์ดภาพกิจกรรมและแนะนำการเป็นวิทยการชาวบ้าน, การนำเสนอ , การพูดแบบเป็นทางการ อยากให้ช่วยอะไร? ขอให้บอกเพราะทุกคนเป็นนักศึกษา กศน.และเป็นศิษย์เก่า กศน.ตำบลโนนข่า แต่สิ่งสำคัญทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว  และความสำเร็จ ความภูมิใจ อยู่แค่เอื้อม.....
     - ประชาสัมพันธ์์สมาชิกท่านใดยังไม่จบ ม.ปลาย กศน.ตำบลโนนข่า เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้นและ ม.ปลาย ระดับละ 2 ปี 4 ภาคเรียน และโครงการเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 6 เดือน มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท แต่รัฐออกให้ 1,500 บาท นักศึกษาออกเอง 1,500 บาท เรียนไม่อยากมีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการทำแฟ้มสะสมผลงาน ฯ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
     - บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลโนนข่า มี 5 บ้านด้วยกัน หมู่ 2 บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านนางรัชนีกร ธนโกเศล อยากให้ทุกคนไปใช้บริการมีหนังสือทุกวัน 2 ฉบับ (ไทยรัฐ, มติชน) นิตยสารรายปักษ์และรายสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

                             
                                         นายประเสริฐ เลิกนอก ประธานสภา อบต.โนนข่า (ศิษย์เก่า กศน.)

                            
                                                          วิทยากรการทำน้ำหมักชีวภาพของกลุ่มฯ

                             
                                                                 การเพาะเห็ดฟางจากโค่นต้นกล้วย

                             
                                                                               บ่อเลี้ยงกบ

                                  

                              

                                


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)