ถ้ายางขนุนเปื้อนมือ และเปื้อนมีดผ่าขนุน ให้ใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชที่มีถูและทาให้ทั่ว ยางขนุนเหนียวๆจะหลุดออกมาได้