Adaptation การปรับตัว:  

แรงจูงใจในการเขียนบันทึกนี้เกิดจากการดูหนังเรื่อง Adaptation : อแด็พเทชั่น แฝดนอกบท ที่นำแสดงโดย นิโคลัส เคจ (พระเอกในดวงใจ) เมอรีล สตรีพ และคริส คูเปอร์(ที่ดูทีไรก็นึกถึงคุณแอ็ด คาราบาวทุกที) กำกับโดย Spike Jonze............................

Adaptation ตามวิชาการถือเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ ดังนั้นการปรับตัวจึงถูกนำมาเป็นคำอธิบายสุขภาพของบุคคลไปด้วย โดยสามารถอธิบายได้จากกระบวนการและผลลัพท์ และการปรับตัวจัดเป็นโมเดลหนึ่งของสุขภาพที่จะบอกว่าบุคคลนั้น ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในคือระดับอวัยวะภายในและภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม............................................

หนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลแต่ละคนจะมี ภาพ ที่ตัวเองสร้างขึ้น การปรับตัวมีทั้งการจัดการจากภายในตัว และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อให้สามารถดำรง ภาพ ในมโนสำนึก เป็นเรื่องที่ฉายให้เห็นชัดว่า ในการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ บุคคลสามารถมีหลายทางเลือกที่จะ ปรับตัว และบุคคลก็จะดิ้นรนเพื่อ ปรับตัว ให้ ภาพ ของตัวเองอยู่รอด บุคคลนอกจากจะพยายามปรับตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอด แต่ยังสามารถจัดการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความรอดได้ด้วย

         ความแตกต่างทางสังคมและบริบท ทำให้การรับรู้ต่อการปรับตัวของบุคคลแตกต่างกันออกไป เมื่อการอยู่ในสังคมหนึ่งๆ ด้วยภาพที่บุคคลสร้างไม่สามารถให้ผลตามต้องการได้ บุคคลก็มีทางเลือกที่จะปรับตัวหลากหลาย เช่นเดินออกจากสังคมนั้น หรือก้าวเข้าสู่วิถีของสังคมนั้น.................................................................

โดยทั่วไปเข้าใจได้ว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนจึงทำให้เกิดการปรับ แต่หนังเรื่องนี้ชี้ให้คิดว่า บุคคลสามารถปรับก่อนการเปลี่ยนได้ คือปรับจิตใจ สร้างความหวัง และ สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ด้วย และตรงนี้กระมังที่ทำให้มนุษย์ยังอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ ...แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

...................................... บทสนทนาหนึ่งจากในหนังที่จำได้ คือเมื่อ ตัวเอกของเรื่องถามพี่ชายว่า ทำอย่างไรถึงมีความสุขทั้งๆที่ผู้หญิงที่เขารักไปแต่งงานกับคนอื่น พี่ชายตอบว่า เพราะฉันรักเขา ความรักนั้นเป็นของฉัน และฉันจึงมีความสุขในความรักที่ฉันมี  ฉันเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่ฉันรัก ไม่ใช่กับสิ่งที่รักฉัน บทสนทนานี้นำ การปรับตัว ให้กับพระเอกของเรื่อง จัดเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยทีเดียว...แล้วชีวิตของคนนอกจอล่ะ ...มีบทสนทนาใดบ้างหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง...