Pre-Planning ระดมความคิดเห็นแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มภาคตะวันออก


วันที่ 23 เมษายน 2556 ผมและคณะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไปเตรียมการสำหรับการจัดสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เวลา 10.00-14.30 น ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2556 จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วม Pre-Planning ระดมความคิดเห็นแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ.ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามหมายกำหนดการดังนี้
09.30-10.00 น ลงทะเบียน
10.00-12.00 น สรุปประเด็นสำคัญจากโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ระดมความคิดเห็นร่างแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (ช่วงที่ 1) เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในเขตพื้นที่ ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน Spot Tourism การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน Growth Sustainability การเลือกหัวข้อเพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดทำโครงการต่อเนื่องแบบบูรณาการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงบ่าย ระดมความคิดเห็นร่างแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (ช่วงที่ 2) เรื่องการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมสัมมนา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักธุรกิจ 60 คน กลุ่มข้าราชการ 20 คน กลุ่มท้องถิ่น 20 คน ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประกอบการจัดทำเอกสาร
ผมและคณะจะเดินทางจากกรุงเทพ โดยเครื่องบินนกแอร์ เที่ยวบิน 06.00 น และจะเดินทางกลับกรุงเทพเที่ยวบิน 19.00 น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มท้องถิ่น (ชุมชน) สนใจเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งความจำนง (ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้) ได้ที่ e-mail address: chanchotj@gmail.com หรือถ้าต้องการจะเข้าไปพบผมและคณะที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 23 เมษายน ก็ได้ครับ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมได้ตลอดเวลา ที่ 089-1381950
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
22 เมษายน 2556ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี